Johannan teemat

Koulutus

Laadukas koulutus on paras investointi tulevaisuuteen.

Vaasan tulee ylläpitää ja kehittää koulutustarjontaa kolmella kielellä – suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämä koskee kaikkia asteita – varhaiskasvatusta, peruskoulua, toisen asteen koulutusta ja korkeakoulutusta. Koulutukseen täytyy varata riittävät resurssit, vaikeina aikoina emme voi säästää pois tulevaisuuttamme.

Ulkomaisten opiskelijoiden integroituminen suomalaiseen työelämään täytyy tehdä helpommaksi, jotta saamme osaavia ihmisiä tulevaisuuden Vaasalle.

Työ ja toimeentulo

Vaasalaiset yritykset ovat poikkeuksellisen verkottuneita kansainvälisiin markkinoihin.

Vaasan pitää turvata suurille ja pienille yrityksille hyvä ekosysteemi. Vaasa kilpailee osaavasta työvoimasta sekä muun Suomen että muun maailman kanssa.

Kaupunkimme on oltava sekä yrittäjälle että työntekijälle helppo paikka asettua asumaan. Se tarkoittaa myös työpaikkoja perheenjäsenille, ja monipuolista koulutus- ja kulttuuritarjontaa.

Ympäristö

Meillä on vain yksi maapallo. Vaasalaiset yritykset kehittävät maailmanluokan ratkaisuja ympäristöongelmien hallitsemiseksi.

Vaasan kaupunki on vuonna 2016 asettanut tavoitteeksi, että Vaasa on hiilineutraali 2020-luvun aikana. Tätä tavoitetta tukevien konkreettisten toimien on oltava osa kaupungin kaikkea toimintaa.

Ilmastonmuutos vaatii suuria ja pieniä valintoja. Vaasassa voimme esimerkiksi pitää huolta, että muovin, tekstiilin ja pienelektroniikan kierrätys on kaikille helppoa.

Miksi lähdin ehdokkaaksi kuntavaaleihin

Haluan osallistua Vaasan kehittämiseen. Tuon valtuusto- ja lautakuntatyöskentelyyn kokemusta kansainvälisestä liike-elämästä ja näkemystä siitä, kuinka Vaasa on osa globaalia liiketoimintaympäristöä.

Vaasa on monipuolinen kaupunki; täällä on maailmanluokan teollisuutta, hyvät koulutusmahdollisuudet ja kaunis asuinympäristö. Vaasa on hyvä paikka asua, työskennellä ja myös eläköityä.

Uskon että Vaasa ja muut tämänkaltaiset kaupungit tulevat olemaan tulevaisuudessa yhä houkuttelevampia paikkoja asua, sillä yhteydet maailmalle ovat auki ja asumisen laatu on huippua – meillä on puhdas ilma, puhdas vesi ja turvallinen asuinympäristö.

Pidän tärkeänä, että rauhalliset ja sovittelunhaluiset ihmiset osallistuvat politiikkaan.

Kaupunkilaisten tulisi osallistua kaupungin asioiden hoitamiseen ja poliitikkojen osata kertoa työstään ymmärrettävästi.

Kaikkien kaupunkilaisten etu on se, että yhteisiä asioita hoidetaan avoimesti ja yhteisiä kunnallisverorahoja käytetään järkevästi.

Ystävät ovat kysyneet, miksi RKP. Vastaukseni on, koska RKP on aidosti liberaali markkinatalouspuolue. Meillä kaikilla pitää olla työtä ja toimeentuloa, ja me kaikki olemme samanarvoisia.

Miksi lähdin ehdokkaaksi kuntavaaleihin

Haluan osallistua Vaasan kehittämiseen. Tuon valtuusto- ja lautakuntatyöskentelyyn kokemusta kansainvälisestä liike-elämästä ja näkemystä siitä, kuinka Vaasa on osa globaalia liiketoimintaympäristöä.

Vaasa on monipuolinen kaupunki; täällä on maailmanluokan teollisuutta, hyvät koulutusmahdollisuudet ja kaunis asuinympäristö. Vaasa on hyvä paikka asua, työskennellä ja myös eläköityä. Uskon että Vaasa ja muut tämänkaltaiset kaupungit tulevat olemaan tulevaisuudessa yhä houkuttelevampia paikkoja asua, sillä yhteydet maailmalle ovat auki ja asumisen laatu on huippua – meillä on puhdas ilma, puhdas vesi ja turvallinen asuinympäristö.

Pidän tärkeänä, että rauhalliset ja sovittelunhaluiset ihmiset osallistuvat politiikkaan. Kaupunkilaisten tulisi osallistua kaupungin asioiden hoitamiseen ja poliitikkojen osata kertoa työstään ymmärrettävästi. Kaikkien kaupunkilaisten etu on se, että yhteisiä asioita hoidetaan avoimesti ja yhteisiä kunnallisverorahoja käytetään järkevästi.

Ystävät ovat kysyneet, miksi RKP. Vastaukseni on, koska RKP on aidosti liberaali markkinatalouspuolue. Meillä kaikilla pitää olla työtä ja toimeentuloa, ja me kaikki olemme samanarvoisia.

Tule tapaamaan ja kuuntelemaan Johannaa

Ei tulevia tapahtumia

Tule tapaamaan ja kuuntelemaan Johannaa

Ei tulevia tapahtumia

Share
Tweet
Share