Mina teman

Utbildning

Utbildning av hög kvalitet är den bästa investeringen inför framtiden.

Vasa bör upprätthålla och utveckla utbildningsutbudet på tre språk, finska, svenska och engelska. Av yttersta vikt är att denna strävan omfattar samtliga utbildningsstadier, förskola, grundskola, andra stadiets utbildning samt högskoleutbildningen. För utbildningen behöver vi reservera tillräckligt med resurser, vi kan inte spara bort vår framtid trots att det är svåra ekonomiska tider.

Integrationen av utländska studeranden på den finska arbetsmarknaden måste göras smidigare och lättare, så att vi därmed får tillgång till kunnig arbetskraft, till framtidens Vasa.

Arbete och uppehälle

Företagen i Vasa har allt igenom ett exceptionellt kontaktnätverk till de internationella marknaderna.

Vasa måste säkerställa ett säkert ekosystem för både stora och små företag. Vasa tävlar om kunnig arbetskraft båda med andra städer i Finland och även på den internationella arbetsmarknaden.

Vår stad måste vara en stad där det är lätt för både företagare och arbetstagare att slå sig ner och känna sig hemmastadda. Samtidigt är det av yttersta vikt att vi också ser till att det finns arbetsplatser för övriga familjemedlemmar, samt att det finns ett mångsidigt och brett utbildnings- och kulturutbud.

Miljön

Vi har bara ett jordklot. Vasabördiga företag är med och utvecklar lösningar i världsklass, för att stävja miljöproblemen.

Vasa stad har år 2016 satt som mål att Vasa skall bli koldioxidneutralt under 2020- talet.   Konkreta åtgärder som stöder detta mål bör löpa som en röd tråd genom alla stadens verksamhets-områden.

För att stoppa klimatförändringarna krävs båda stora och små åtgärder. Vi i Vasa kan t.ex försäkra oss om att återvinningen av plast, textil och elektronikprodukter är lättillgängligt och smidigt för samtliga Vasabor.

Varför vi jag bli fullmäktigeledamot

Jag vill delta i den pågående utvecklingsprocessen av Vasa stad. Jag kan bidra med värdefulla erfarenheter från det internationella affärslivet till både fullmäktige och dess utskott samt åskådliggöra hur Vasa är en viktig del av ett globalt företagsklimat.

Vasa är en mångfasetterad stad, här finns världsledande industriverksamhet, ypperliga utbildnings möjligheter samt en vacker boendemiljö. Vasa är en bra stad att bo, verka och njuta av tillvaron i, både under den aktiva yrkesverksamma perioden i livet samt under de kanske något mera rofyllda pensionsdagarna.

Jag är övertygad om att Vasa och många liknande städer runtom i Finland kommer att ha ännu större dragningskraft som boningsorter i framtiden. Här finns utmärkta förbindelser ut i världen, livskvaliteten är förträfflig, vi har frisk luft, rent vatten och en trygg boendemiljö.

För mig är det viktigt att personer som är lugna, tålamodiga och lösningsinriktade deltar i lokalpolitiken.

Stadens invånare bör ha en aktiv roll i hur stadens ärenden sköts, och de förtroendevalda politikerna bör kunna berätta om sitt arbete på ett sätt som alla kan förstå.

Det är till alla innevånares fördel att de gemensamma ärendena som berör oss alla sköts på ett öppet sätt och att de kommunala skatteintäkterna används förnuftigt.

Som finskspråkig har det förvånat några av mina vänner att jag valt att ställa upp som kandidat för SFP. På frågan varför, är mitt svar: därför att SFP är ett genuint liberalt parti som förespråkar fri marknadsekonomi. Vi måste alla ha ett jobb och en möjlighet att försörja oss och vi är alla lika värda.

Varför vi jag bli fullmäktigeledamot

Jag vill delta i den pågående utvecklingsprocessen av Vasa stad. Jag kan bidra med värdefulla erfarenheter från det internationella affärslivet till både fullmäktige och dess utskott samt åskådliggöra hur Vasa är en viktig del av ett globalt företagsklimat.

Vasa är en mångfasetterad stad, här finns världsledande industriverksamhet, ypperliga utbildnings möjligheter samt en vacker boendemiljö. Vasa är en bra stad att bo, verka och njuta av tillvaron i, både under den aktiva yrkesverksamma perioden i livet samt under de kanske något mera rofyllda pensionsdagarna.

Jag är övertygad om att Vasa och många liknande städer runtom i Finland kommer att ha ännu större dragningskraft som boningsorter i framtiden. Här finns utmärkta förbindelser ut i världen, livskvaliteten är förträfflig, vi har frisk luft, rent vatten och en trygg boendemiljö.

För mig är det viktigt att personer som är lugna, tålamodiga och lösningsinriktade deltar i lokalpolitiken.

Stadens invånare bör ha en aktiv roll i hur stadens ärenden sköts, och de förtroendevalda politikerna bör kunna berätta om sitt arbete på ett sätt som alla kan förstå.

Det är till alla innevånares fördel att de gemensamma ärendena som berör oss alla sköts på ett öppet sätt och att de kommunala skatteintäkterna används förnuftigt.

Som finskspråkig har det förvånat några av mina vänner att jag valt att ställa upp som kandidat för SFP. På frågan varför, är mitt svar: därför att SFP är ett genuint liberalt parti som förespråkar fri marknadsekonomi. Vi måste alla ha ett jobb och en möjlighet att försörja oss och vi är alla lika värda.

Träffa Johanna

Ei tulevia tapahtumia

Träffa Johanna

Ei tulevia tapahtumia

Share
Tweet
Share