Johanna

Studier

Jag föddes i Helsingfors 1969. Jag gick till grundskolan på Deutsche Schule Helsinki (tyska skolan i Helsingfors). Studentexamen tog jag i Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu år 1988.

Efter gymnasiet valde jag att studera juridik eftersom jag ville lära mig att förstå hur samhället fungerar. Statsvetenskapliga fakulteten var ett annat alternativ, men jag trodde att jag som jurist skulle få ett konkret yrke.

År 1994 Juris kandidat examen från Helsingfors Universitet.

År 1995 tog jag examen i Europarätt på Universitetet i Maastricht med stöd av Rotary stipendium.

Arbetserfarenhet

År 1996 var jag juristpraktikant vid den finländska domarens kabinett i Europeiska Unionens domstol i Luxemburg.

Sedan 1996 jobbade jag på ett advokatbyrå i Helsingfors. 1998 auskulterade jag vid Helsingfors tingsrätt och erhöll vicehäradshövdings behörighet.

År 2002 flyttade jag till Norge med min dåvarande make, där jag bodde och arbetade i fyra år. Jag hittade ingen jobb som jurist, men jag arbetade för Securitas och studerade mänskliga rättigheter.

År 2006 återvände jag till Finland för att söka jobb som jurist och samtidigt bestämde vi oss att skiljas med min man. Jag hittade arbete i Vasa, i tjänst för KWH Pipe Oy, som ställföreträdande för moderskapsledighet.

År 2007 började jag arbeta för Wärtsilä och är fortfarande hos samma arbetsgivare. Under Wärtsilä tiden har jag också arbetat i Norge i fyra år.

Vid Wärtsiläs Marine avdelning, där jag jobbar med internationell handels juridik går mitt arbete ut på att hjälpa både säljare och köpare att göra goda kontrakt.  Jag hjälper de olika avtalspartnerna att hitta lösningar i lägen då det finns avvikande åsikter partnerna emellan.

Det som jag framför allt gillar med mitt jobb är att det är mycket internationellt och variationsrikt.  Det känns härligt att med juridikens hjälp kunna hitta lösningar till utmaningar inom affärslivet. Jag syns att det är altid människor som förhandlar, inte företag. Jag har nöjet att arbeta med professionella och trevliga människor – vare sig det är kollegor, kunder eller motståndare.

Familj

Jag är särbo med en man som bor i Karleby. Jag spenderar även en del av min fritid i Karleby samt har nu passat på att jobba en del på distans i Karleby. Jag är bonusmamma till två underbara pojkar. Det ger mig en ny typ av färg och livsspektrum – och jag är mycket tacksam.

Andra viktiga personer för mig är min far, två gudbarn och mina nära vänner från både skolan och college.

Hobbyer

Marthaföreningen och Martha verksamheten är viktiga och betydelsefulla för mig. Min mamma som tyvärr är bortgången jobbade 20 år som kommunikationssekreterare vid Marthaförbundet. Jag är medlem av Marttatalon Martat ända sedan tonåren.

Marthaförbundet jobbar för en bättre värld genom att förmedla kunskap och tips och recept för en hållbar vardag.  Jag uppskattar speciellt mycket att Marthorna inte “hänger upp sig på småsaker”, ett exempel på detta är att de påminner om julstädningen, men konstaterar samtidigt att ”städa skåpen bara om du tänkt tillbringa julen i dem”.

Föreningsaktiviteter i ELSA

Under studietiden var jag aktiv medlem i en internationell förening för juridik studerande (ELSA = the European Law Students’ Association). År 1991 var jag ordförande för ELSA lokalavdelningen i Helsingfors och senare hade jag diverse förtroendeuppdrag både på nationell och internationell nivå.

År 2006 var jag med och grundade ELSA Alumni Finland rf och från år 2019 är jag medlem rådgivande kommitté i ELSA Alumni asbl, ELSA’s internationella alumnföreningen.

ELSA är världens största organisation för juridikstudenter och dess aktiviteter inkluderar bl.a. praktikplatser, seminarier, konferenser och akademisk publicering.

Under mina studier tyckte jag att det var spännande att träffa studenter från hela Europa. Jag anser att det är värdefullt att juridikstudenter lär sig att förstå olika kulturer och olika förfaringssätt under studietiden. Detta bidrar till en ökad förståelse för olika kulturer och minskar därmed risken för konflikter. Därför vill jag också stödja ELSAs verksamhet som alumner. ELSA festen är också kul!

Johanna Kauppinen RKP:n kuntavaaliehdokas

Förenigar och förtroendepositioner

Crisis Management Initiative (CMI)
medlem  i Ladies for Peace -nätverk
cmi.fi/

ELSA Alumni asbl
medlem i rådgivande kommitté
elsaalumni.org

ELSA Alumni Finland ry
chartermedlem
fi.elsa.org/fi/alumni

Eurooppaoikeuden yhdistys ry
styrelsemedlem
www.fidefinland.fi

MM Marttayhdistys ry (Helsingfors)
medlem
www.martat.fi

Reform Club (London)
medlem
www.reformclub.com

Suomen YK-liitto – Finlands FN-förbund ry
evighetsmedlem i FN’s vänner nätverk
www.ykliitto.fi

Suomi-Intia-Seura ry
medlem
www.suomiintiaseura.fi

Svenska folkpartiet i Vasa centrum rf
styrelsemedlem
sfp.fi

Tunne rintasi ry
chartermedlem
www.tunnerintasi.fi

Share
Tweet
Share