Vasa behöver invandrare

I en undersökning gjord av handelskammaren rapporterar 45 % av industriföretagen i Vasa regionen att arbetskraftsbrist är den största begränsande faktorn för verksamheten. Nya industriella investeringar är på kommande till regionen och det är goda nyheter, eftersom det kommer att medföra sysselsättning åt många. Ett jobb i industrin kommer att generera ytterligare två eller tre jobb i området

 

Hur hittar vi arbetstagare till arbetsplatser? Barn föds i den mängd som familjer själva vill, och det är för lite med tanke på  befolkningsutvecklingen. Vi behöver nya vasabor från utlandet. Vasa är en attraktiv stad, 60% av regionens utländska studenter vill jobba i Vasa eller Finland. Bra arbete görs i regionen för att underlätta integration och sysselsättning, även om den statliga byråkratin sätter käppar i hjulet. Juha Häkkinen, verkställande direktör för Österbottens handelskammare, framförde vid ett kommunalvals tillfälle, att Vasa måste ha nolltolerans mot rasism. Jag har samma åsikt som Häkkinen. Vasa kan inte vara en internationell och växande stad, om rasism och diskrimination samtidigt accepteras.

 

Nordens energihuvudstad behöver ett mjukt hjärta. Människor flyttar till Vasa på grund av jobb, det gjorde även jag för 15 år sedan. Människor och familjer stannar också i Vasa, om vi har bra skolor, bra hälsovård, naturen i närheten, kultur och en stad i liv och rörelse. Vasa-regionen är Finlands tredje mest internationella region. Vi måste se till att Vasa är öppet för alla.

 

Text publicerad: Vasabladet, 10.6.2021
Foto: Anne Tuulikangas

Leave a Comment

17 − 8 =

Share
Tweet
Share