Artiklar i kategorin:

Allmän

Vasa behöver invandrare

I en undersökning gjord av handelskammaren rapporterar 45 % av industriföretagen i Vasa regionen att arbetskraftsbrist är den största begränsande faktorn för verksamheten. Nya industriella investeringar är på kommande till regionen och det är goda nyheter, eftersom det kommer att medföra sysselsättning åt många. Ett jobb i industrin kommer att generera ytterligare två eller tre jobb i området   Hur hittar vi arbetstagare till arbetsplatser? Barn föds i den mängd som familjer själva vill, och det är för lite med tanke på  befolkningsutvecklingen. Vi behöver nya vasabor från utlandet. Vasa är en attraktiv stad, 60% av regionens utländska studenter vill jobba i Vasa eller Finland. Bra arbete görs i regionen för att underlätta integration och sysselsättning, även om den statliga byråkratin sätter käppar i hjulet. Juha Häkkinen, verkställande direktör för Österbottens handelskammare, framförde vid ett kommunalvals tillfälle, att Vasa måste ha nolltolerans mot rasism. Jag har samma åsikt som Häkkinen.

Läs mer »

Nycklar till det finländska arbetslivet

Auroras är ett rikstäckande kontaktnätverk, som i olika delar av landet organiserar individuellt och gruppvis mentorskap för utbildade kvinnor som flyttat till Finland. Syftet med verksamheten är att stödja övergången till arbetslivet samt integreringen av mödrar som är hemma med barn i det finländska samhället. Kvinnorna som är med i Aurora-nätverket får lära sig om det finländska arbetslivet, de nätverkar och utvecklar särskilt sådana finska och/eller svenska språkkunskaper som behövs i arbetslivet. Johanna Kauppinen har arbetat som jurist inom affärslivet i 25 år, och hon fungerar även som en av Aurora-nätverkets mentorer. Johanna var en facilitator i ett virtuellt evenemang på Aurora-dagen, där forskaren Annukka Svanda, professionella rådgivaren Bouchra Amchou-Burton och FD Veronica Kalhori diskuterade sysselsättning och dess utmaningar för kvinnor som flyttat till Finland. Detta tema ligger Kauppinen nära hjärtat även som en kandidat i kommunalvalet i Vasa: “Företag i Vasa har ett globalt kontaktnätverk, och vi konkurrerar om

Läs mer »

Fika med Johanna – FB live 4.1.2021

Andra “Kaffe med Johanna” FB Live-evenemang. Inspelad måndagen 4 januari 2021 och innehållet är huvudsakligen på engelska och finska. Inklusive: * vem är Johanna * varför ska utlänningar rösta i kommunalval i Finland * är SFP ett bra parti för en invandrare * samarbete med andra parter * största utmaningarna för Vasa? * språklig mångfald i utbildningen i Vasa längd 22 min.  

Läs mer »

Vasa kommunalval – kampanjestart på engelska

Detta är en inspelning av kampanjens öppningsevenemang på engelska måndagen den 16.11.2020. Jag förklarar varför jag ställer upp som kandidat, vad som är viktigt för mig och varför SFP. Lukumanu Iddrisu presenterar resultaten av en studie där han undersökte invandrarnas åsikter om kommunalvalet I Vasa regionen. (20:30). I slutet svarar jag på tre frågor 1) Vilken typ av invandrarintressen vill jag främja (svar: allas) 2) Vem som har rösträtt i kommunalval och 3) Vilka värderingar har SFP? Intervjuare Reidar Wasenius. Längd 44 minuter. Kontakta mig gärna!

Läs mer »

Vasa kommunalval – kampanjestart

Den första bloggen är inte en blogg utan en inspelning av kampanjens öppningsevenemang måndagen den 2.11.2020. Jag kommer att förklara varför jag ställer upp som kandidat, vad som är viktigt för mig och varför SFP. Intervjuare Reidar Wasenius. Längd 17 minuter. Kontakta mig gärna!

Läs mer »