Nycklar till det finländska arbetslivet

Auroras är ett rikstäckande kontaktnätverk, som i olika delar av landet organiserar individuellt och gruppvis mentorskap för utbildade kvinnor som flyttat till Finland.

Syftet med verksamheten är att stödja övergången till arbetslivet samt integreringen av mödrar som är hemma med barn i det finländska samhället. Kvinnorna som är med i Aurora-nätverket får lära sig om det finländska arbetslivet, de nätverkar och utvecklar särskilt sådana finska och/eller svenska språkkunskaper som behövs i arbetslivet.

Johanna Kauppinen har arbetat som jurist inom affärslivet i 25 år, och hon fungerar även som en av Aurora-nätverkets mentorer. Johanna var en facilitator i ett virtuellt evenemang på Aurora-dagen, där forskaren Annukka Svanda, professionella rådgivaren Bouchra Amchou-Burton och FD Veronica Kalhori diskuterade sysselsättning och dess utmaningar för kvinnor som flyttat till Finland. Detta tema ligger Kauppinen nära hjärtat även som en kandidat i kommunalvalet i Vasa:

“Företag i Vasa har ett globalt kontaktnätverk, och vi konkurrerar om kunnig arbetskraft i både Finland och på övriga håll i världen. Integrationen av de som kommer till Finlands arbetsliv  från utlandet måste göras enklare, så att vi kan få kunniga människor till framtidens Vasa”, säger Kauppinen.

 

Kontaktnätverk har en betydande roll

Kontaktnätverk är viktigt att ha i alla sammanhang när man söker arbete. Detta är särskilt viktigt bland invandrare, oavsett om det gäller högutbildade eller arbetssökande med en lägre utbildningsnivå.

“Endast ett kontaktnätverk garanterar inte en arbetsplats, men det hjälper. Med hjälp av ett nätverk kan man i större utsträckning öka synligheten för sitt kunnande och sina färdigheter, och kanske få en arbetsintervju. Alla måste börja någonstans, och den första möjligheten är väldigt viktig”, säger den professionella tränaren och rådgivaren Amchou-Burton, som arbetar vid Stadin Osaamiskeskus.

“Dessutom måste arbetsgivaren förstå människors olika förmåga att exempelvis lära sig ett språk. Viljan att lära sig och attityd kan vara viktigare egenskaper än perfekta språkkunskaper, och många andra färdigheter är mycket viktigare på jobbet.”

Det lönar sig alltså att ta till vara på alla möjligheter att skapa nya kontakter. Fråga gärna om råd, berätta om din egen situation och önskan om att hitta arbete, till exempel med en granne eller nya människor du träffar genom barn eller volontärarbete. Vara aktiv, delta i olika aktiviteter som organisationer eller exempelvis församlingar ordnar.

“Det lönar sig också att ansluta sig till det egna fackförbundet. Det kan komma som en överraskning, eftersom till skillnad från många andra länder, så är fackföreningar i Finland inte politiska utan de är till för att stödja arbetstagaren”, säger Kauppinen.

 

Att vara multikulturell är en möjlighet

 Olika kulturers mångsidighet är alltid en rikedom. Myntet har dock sina baksidor, och det finns plats för attitydförändring i vårt samhälle.

“Det har redan setts, hur endast en persons namn kan påverka en anställning. Därför uppmuntrar vi till anonyma rekryteringar, som redan genomförs mycket framgångsrikt i vissa kommuner”, säger Amchou-Burton.

“Också medias roll i attitydförändringar måste kommas ihåg. Media har ett stort ansvar. Nyhetsrapportering påverkar både det finländska samhället och invandrare, till exempel hur invandrare har möjligheter att lyckas inom bland annat företagsverksamhet”, säger Kalhori, doktorand inom cellbiologi och kommunikations- och marknadsföringschef.

Således kräver arbetssökning och integrationen i arbetslivet en kombination av många olika faktorer, av vilka man kan påverka vissa själv. Du kan nätverka, vara aktiv, utveckla dina språkkunskaper och upprätthålla en positiv attityd. Andra faktorer är beroende av varandra, såsom samhällets stöd, allmän attitydförändring och positiv nyhetsbevakning.

“Alla kan göra något åt saken, och situationen utvecklas hela tiden åt det bättre hållet. Nycklarna till lycka ligger, utöver individen själv, också i samhällets händer”,  avslutar Annukka Svanda, en avhandlingsforskare vid Aalto-universitetet. I sin avhandling undersöker Svanda sysselsättningen för högutbildade invandrare i Finland.

Arbete och företagsverksamhet är grundpelare för en välfärdsstat. Över 60 personer deltog i Aurora dagens webinarium, temat var sysselsättningens nycklar och utmaningar.  Nästa Auroras mentorgrupp startar i Mustasaari hösten 2021.

 

Finsk text: Riikka Perälä

Ursprungligen publicerad på finska i MEGA media 19/2021

Leave a Comment

13 − tio =

Share
Tweet
Share